play sound

ta:

te

pronunciation:

c t

Deze klank wordt gevormd door de tong tegen de boven- ste tanden te drukken.

Er wordt geen tot weinig lucht door- gelaten. Samen met een sterke kromming van de tong is dit een klank met veel druk.

This sound is pronounced with the tongue against the upper teeth.

No or little air is let through. Together with a strong curva- ture of the tongue, this is a sound with a lot of pressure.