play sound

st:

st

pronunciation:

s ʡ t

Deze klank wordt gevormd door een lucht- stroom door een vernauwing van het spraakka- naal te blazen

De stembanden trillen bij het vormen van de s-klank. Wanneer de t-klank nadert word de klank stemloos

This sound is made by direc-ting a stream of air with the tongue.

The vocal cords vibrate during the articulation of the s. The t-sound is pro- duced without vibrations