play sound

kl:

kl

pronunciation:

ʡ q ɭ

Deze klank wordt gevormd door de achter- kant van de tong tegen het verhemelte te drukken.

De articulatie van de letter k begint stemloos. Bij nadering van de letter l trillen de stembanden.

This sound is made with the back of the tongue at the soft palate

It is produced without vibrations