play sound

be:

be

pronunciation:

ɓ b

Deze klank wordt gevormd door beide lippen tegen elkaar aan te drukken.

De lippen buigen naar binnen door extra druk op deze klank. De stembanden die oorspronkelijk trillen, stokken halverwege.

This sound is made by pressing both lips together.

The lips bend inwards by extra pressure on this sound. The vocal cords that originally vibrate, stick halfway.